Hin morgen i 1665, da de engelske kanonene dundret, og de hollandske svarte etter beste evne, var som bekjent også bergenske kanoner i sving, dels fra Sverresborg, dels fra Bergenhus og dels fra Nordnes. Til sammen rådet bergenserne over 20 bronsekanoner og 105 jernkanoner. Disse var plassert på til sammen 19 kanonbatterier, fire på Sverresborg, 12 på Bergenhus og tre på Nordnes.

De tolv kanonbatteriene på Bergenhus var fordelt rundt hele festningsområdet, og noen kanoner var åpenbart trukket opp på kanonloftet til Rosenkrantztårnet. Derfor vil den utstillingen som Bymuseet i Bergen arrangerer i anledning minnet om slaget, plasseres nettopp her på tårnets kanonloft. Noen av de mange bildene som finnes fra slaget vil bli forstørret opp og henge her. I tillegg blir her noen plansjer med tekst og beskrivelser av tårnets og festningens rolle under slaget. Utstillingen kan oppfattes som et supplement til slagets store utstilling på Bergens Sjøfartsmuseum.

Den kommer til å henge oppe hele sommeren og vel så det.


LES MER:  www.bymuseet.no/?vis=202

Om Bymuseets utstilling over

Slaget på Bergen Våg sommeren 2015